Kariera

Dlaczego Florentyna

Jesteśmy rodzinną firmą, w której szacunek i przyjazną atmosferę w pracy traktujemy jako priorytet. Od trzech dekad tworzymy zgrane zespoły, pełne znakomitych specjalistów.

Rozwijamy umiejętności Pracowników, ponieważ wiemy, że za każdym sukcesem naszej firmy stoi człowiek. To właśnie Pracownicy Florentyny i należących do grupy spółek stanowią naszą największą wartość, o czym świadczy wiele prestiżowych nagród, które wspólnie zdobyliśmy.

Dołącz do zespołu i razem z nami buduj zaufanie oraz satysfakcję Klientów.

 

Jak wygląda proces rekrutacji

Proces rekrutacji do pracy w Grupie Florentyna jest prosty, przyjazny i przejrzysty dla kandydata, a w trakcie postępowania kwalifikacyjnego wszyscy ubiegający się o zatrudnienie traktowani są w jednakowy sposób.

Zaproszeni do udziału otrzymują pełną informację o planowanych terminach zakończenia postępowania oraz wymogów dotyczących oferowanego stanowiska. Proces rekrutacji jest objęty ochroną danych osobowych, a zaangażowani w jego przebieg są zobowiązani do zachowania poufności. Kandydaci do pracy w Grupie Florentyna mogą składać aplikacje w dowolnej chwili, nie tylko w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne. Wszystkie aplikacje kandydatów muszą zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Etapy procesu rekrutacji:

  1. Udostępnienie ogłoszenia rekrutacyjnego na stronie www.florentyna.com.pl/kariera lub na ogólnodostępnych portalach internetowych. Każde ogłoszenie zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanego stanowiska, w tym wymagań dla kandydatów, terminie nadsyłania aplikacji oraz oferowanych warunkach zatrudnienia.
  2. Selekcja nadesłanych aplikacji z punktu widzenia spełniania wymagań kwalifikacyjnych. Kontakt z wybranymi kandydatami. Zaproszenie do udziału w dalszym procesie kwalifikacji.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu zapoznanie się predyspozycjami kandydata, dotychczasowym doświadczeniem oraz motywacją do podjęcia pracy. Rozmowa jest prowadzona przez przedstawiciela HR oraz, w uzasadnionych przypadkach, przedstawiciela działu, do którego prowadzony jest nabór. W zależności od rodzaju stanowiska może odbyć się kilka rozmów.
  4. Podjęcie decyzji kwalifikującej. Poinformowanie kandydata o rozstrzygnięciu.

Formularz dla kandydatów

Załącz plik

* Wymagane pola